Školení

Uživatelé svým chováním podstatně ovlivňují firemní procesy zpracování osobních údajů, dat a informací, stejně jako mohou ovlivnit úroveň informační a kybernetické bezpečnosti organizace. Neškolený zaměstnanec v problematice IT bezpečnosti může být potencionální bezpečnostní hrozbou.


Zajišťujeme školení zaměstnanců v problematice informační a kybernetické bezpečnosti přímo u našich zákazníků. Zabýváme se odborným školením profesionálů v problematice zajištění kybernetické bezpečnosti, pořádáme různá školení a semináře pro prohlubování znalostí včetně aktuálních trendů v oblasti.

Našich školení a kurzů by se měli zúčastnit všichni uživatelé výpočetních a komunikačních systémů. Uživatelé uvnitř hranic systému řízení informační a kybernetické bezpečnosti dle ISO 27001 a všechny osoby, které se podílí na procesech zpracování osobních údajů.